Wiele osób upatruje możliwości pomnożenia swoich oszczędności czy dodatkowego zarobku w graniu na giełdzie. Niestety trzeba liczyć się z tym, że bez znajomości mechanizmów, którymi rządzą się akcje, ciężko będzie o zyski. Warto więc nieco zgłębić wiedzę na temat giełdy i dowiedzieć się, od czego zależą kursy akcji.

Nieruchomości – sposób na inwestowanie

Czym są akcje?

Akcje to papiery wartościowe różnych spółek, które zostały wystawione na sprzedaż na rynku. W Polsce regulacją tego rynku zajmuje się Giełda Papierów Wartościowych. Na GPW uprawnione podmioty mogą dokonywać zakupu oraz sprzedaży akcji. Zajmują się tym biura oraz domy maklerskie, które działają zarówno na zlecenie większych firm jak i indywidualnych inwestorów.

Skąd się bierze kurs akcji?

Kurs akcji, czyli ich cena ustalana jest na podstawie zlecenia kupna oraz sprzedaży, które składają inwestorzy. Jeśli ktoś chce handlować danym instrumentem finansowym, musi złożyć odpowiednie zlecenie w domu maklerskim, z którego usług korzysta oraz określić, za jaką cenę chce to zrobić. Różne oferty kupna i sprzedaży wpadają do arkusza zleceń, a gdy dwie potencjalne strony transakcji podadzą jednakową cenę, wtedy operacja jest finalizowana.

Co ma wpływ na kurs akcji na giełdzie?

W momencie wprowadzenia danej spółki na giełdę dokonywana jest pierwsza wycena jej akcji, na którą składa się wiele czynników. Później kurs akcji regulowany jest przez inwestorów. W przypadku, gdy są oni zainteresowani zakupem akcji danej spółki, ich wartość rośnie, ponieważ zwiększa się popyt, natomiast podaż zostaje bez zmian. Jeśli jednak inwestorzy sprzedają akcje danej spółki, ich cena spada. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z prawami rynku podaż się zwiększa, akcje wracają na rynek wtórny, a popyt na nie jest mniejszy.

Są to główne prawa rynku, jednak na decyzje zakupowe wpływ mają różne inne czynniki, takie jak publikacja okresowych raportów o zyskach danej spółki, informacje związane ze zmianami w zarządzie, decyzje w sprawie dywidendy czy ogólna sytuacja rynkowa.

Czym są dywidendy?

Dywidenda to pieniężna płatność dla akcjonariusza, która zależy od wielkości posiadanych przez niego akcji. Jeśli spółka osiągnęła spore zyski w danym roku, może je wypłacić właśnie w postaci dywidendy. Stanowią one więc stałe źródło dochodów dla inwestora z posiadanych przez niego akcji.

Wypłata dywidendy może również wpłynąć na kurs akcji, ponieważ gdy zyski danej spółki wzrastają, może ona doprowadzić do wzrostu ceny akcji, kiedy przeznaczy większą część zysku na dywidendę. W związku z tym, akcje spółki generalnie zyskują na cenie, gdy zwiększają one dywidendę, natomiast, gdy spółka obniża wielkość wypłacanej dywidendy, jej akcje tracą na wartości.

Inwestowanie na giełdzie wcale nie jest prostą sprawą. Kiedy zbytnio się na tym nie znamy, możemy jedynie stracić swoje fundusze, przyczyniając się do zysku innych, dużych inwestorów. Zanim więc zdecydujemy się na ten sposób lokowania swoich oszczędności, powinniśmy dobrze zapoznać się z rynkiem i stale go monitorować, żeby pomnażać swój kapitał.

There is 1 comment

  1. Zbyt wiele czynnikow ma wplyw. Nie da sie tego opisac

    20 czerwca 2021, 17:50