POLECAMY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (3 Votes)

REGULAMIN MIĘDZYDEKANALNEGO KONKURSU MARTA WIECKA DZIŚ

I. Wprowadzenie

 1. Organizatorem Konkursu Marta Wiecka Dziś, jest Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej,
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu dekanatu starogardzkiego, skarszewskiego, zblewskiego, kościerskiego, tczewskiego i pelplińskiego.
 3. Tekstami źródłowymi Konkursu są:

a. na etapie szkolnym:  

s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księzy Misjonarzy, Kraków 2008, (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanego tekstu źródłowego).

b. na etapie finałowym:

s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księzy Misjonarzy, Kraków 2008, (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanego tekstu źródłowego) oraz teksy dotyczące osoby bł. s. Marty Wieckiej dostępne na stronie internetowej www.martawiecka-nowywiec.pl po przeprowadzeniu etapu szkolnego.

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finału.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje: ks. kanonik  dr Jan Doppke – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej
 3. Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Radio Głos.

II. Cele konkursu

 1. Pogłębianie wiedzy na temat cnót i wartości, jakich przestrzegała, na co dzień błogosławiona siostra Marta Wiecka,Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.
 2. Zainteresowanie uczniów wiedza religijną.
 3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej.
 4. Rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej.

III. Etap szkolny

 1. Za przeprowadzenie i powołanie Komisji Konkursowej tego etapu odpowiadają placówki.
 2. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 6 LISTOPADA 2015 roku, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> lub pocztą na adres:
  Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Nowy Wiec 27, 83-421 Wysin.
 3. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, w dniu 27 LISTOPADA 2015 roku.
 4. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), przekazane zostaną w zamkniętej kopercie do każdej ze zgłoszonych szkół, nie później niż do dnia 23 LISTOPADA 2015r.
 5. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.
 6. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 7. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i w ciągu 5 dni roboczych  od dnia etapu szkolnego, wysyła wyniki na adres: Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Nowy Wiec 27, 83-421 Wysin. wraz z listą osób zakwalifikowanych do etapu finałowego, podpisaną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie „Marta Wiecka Dziś”, oraz testami konkursowymi etapu szkolnego.
 8. Do etapu finałowego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów,
 9. Uczestnicy decyzją swoich rodziców/opiekunów są zobowiązani do akceptacji i przestrzegania regulaminu. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz na publikacje imienia i nazwiska na liście wyników konkursu, na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej. Warunkiem udziału ucznia w finale konkursu jest dostarczenie podpisanego przez rodzica/opiekuna stosownego oświadczenia.

IV. Etap międzydekanalny – finałowy

 1. Za przeprowadzenie etapu finałowego odpowiada Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 2. Etap finałowy odbędzie się: 18 STYCZNIA 2016R. w Skarszewach
 3. Finałową Komisję Konkursową powołuje Zarząd Katolickiego Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 4. Etap finałowy składa się z testu zamkniętego i otwartego.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 finalistów.

V. Zakończenie

 1. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.martawiecka-nowywiec.pl  w zakładce KONKURS oraz przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 3. Organizator za udział w etapie finałowym zapewnia dyplomy oraz nagrody.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy szkoły,
 2. Zgoda rodzica/opiekuna

Do pobrania: